World Skate waarschuwt (eens te meer) voor het gebruik van voedingssupplementen. Uit onderzoek blijkt dat heel wat deelnemers aan de World Roller Games 2017 voedingssupplementen gebruiken. Dat is niet zonder risico. Ten minste één positieve test is het gevolg van het gebruik van supplementen.

World Skate herhaalt dan ook dat de atleet de volle verantwoordelijkheid draagt voor de substanties die in bloed/urinestalen gevonden worden.

In een document verwijst World Skate naar een Amerikaanse en een Australische website.

Voor meer info kan je uiteraard ook terecht op www.dopinglijn.be, meer bepaald hier >>