Jeugdsportproject Vraag en antwoord

Home/Onze Federatie/Jeugdsportproject Vraag en antwoord
Jeugdsportproject Vraag en antwoord2019-06-13T14:40:08+01:00
Als we voor een door ons georganiseerd skate-evenement skates huren bij Skate Vlaanderen, wordt dit dan gerekend als een organisatie samen met de federatie?2019-07-04T14:33:26+01:00

Dit komt hier niet voor in aanmerking.

Dienen we criterium 14 (Tijdens de trainingen heeft de club oog voor de veiligheid van de jeugd) aan te tonen met foto’s?2019-07-04T14:37:59+01:00

Hier kunnen zeker foto’s worden gebruikt. Zorg wel dat je de beelden extra verduidelijkt met tekst.

Eén van onze coaches is Bachelor Lager Onderwijs. Telt zijn diploma ook mee?2019-06-13T14:38:13+01:00

Omdat we voor het Jeugdsportproject subsidies krijgen van Sport Vlaanderen kunnen we enkel de VTS-diploma’s en de diploma’s Bachelor/Master LO in aanmerking nemen. Om hier een beetje aan tegemoet te komen, hebben we sporttechnische bijscholingen opgenomen in criterium 7.

Een vraag in verband met het aantal trainers/initiators. Wordt hier het aantal dat in 2019 de cursus gaat volgen bedoeld, of telt het aantal trainers/initiators die op dit moment reeds actief zijn binnen de club?2019-06-13T14:38:31+01:00

Alle criteria van het Jeugdsportproject gaan over het jaar 2019. de trainers die op het moment van de controle (december 2019) als trainer zijn opgenomen in Twizzit, worden in rekening gebracht. Dat geldt ook voor cursisten: de cursisten die zich hebben ingeschreven voor een VTS-cursus die in 2019 begint krijgen punten.

Is de scan van een ticketje ook in orde of moet het een factuur zijn? Of moet de scan van een ticketje opgenomen zijn binnen een onkostennota?2019-08-12T12:16:36+01:00

De scan van een origineel ticket kan. Dit ticketje hoeft niet verbonden te zijn met een onkostennota. Let op: Hou het originele ticket goed bij want je moet dit kunnen voorleggen als we dit opvragen, cfr. de facturen.

Kan de aankoop van printerinkt opgenomen worden?2019-07-24T10:39:40+01:00

Ja, dit staat opgenomen in de bestedingsmogelijkheden van het project en valt onder drukwerk.

Kan een factuur ook op naam staan van de voorzitter of moet deze verplicht gericht zijn aan de club?2019-07-24T12:01:51+01:00

Een factuur mag gericht zijn aan de voorzitter. Als dit het geval is, is het wel belangrijk dat de betaling via het rekeningnummer van de vzw gebeurt en niet via dat van de voorzitter. Het is wel eenvoudiger als de factuur gericht is aan de club, al vormt het op zich geen probleem indien deze gericht is aan de voorzitter aangezien hij/zij bestuurder is van de club.

Voor trainers kan dit niet doorgetrokken worden: als er een factuur aan hen gericht is, laat je deze crediteren en aan de vzw richten.

Kan een factuur op datum van 2019 voor de accommodatie van 2018 ingediend worden?2019-07-24T10:56:12+01:00

Neen, dit kan niet. Alle criteria, en dus ook alle bestedingen, gaan over het jaar 2019. Alleen de huur van accommodatie in 2019 komt daarom in aanmerking. Het onderwerp van de factuur moet op 2019 staan.

Kunnen de kosten voor deelname aan een VTS-cursus ingediend worden?2019-07-24T10:33:28+01:00

Zeker en vast. Dit staat ook opgenomen in de bestedingsmogelijkheden van het project.

Moet de API aan bepaalde criteria voldoen, of dient deze persoon gewoon als een aanspreekpunt binnen de club?2019-07-04T14:40:48+01:00

De API is het Aanspreekpunt Integriteit binnen de club. Er zijn geen specifieke criteria waar deze aan moet voldoen. deze persoon moet op de website worden vermeld, met de nodige contactgegevens.

Moet de Jeugdsportcoördinator aan bepaalde criteria voldoen, of dient deze persoon gewoon als een aanspreekpunt binnen de club?2019-07-04T14:52:46+01:00

Er zijn geen criteria waaraan deze persoon moet voldoen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. dat moet heel duidelijk gemaakt worden op jullie website, met de nodige contactgegevens.

Moeten alle coaches worden ingegeven in Twizzit?2019-06-13T14:35:18+01:00

Wij houden enkel rekening met leden: enkel coaches die lid zijn (actief lidmaatschap), worden mee in rekening gebracht. Coaches die in Twizzit gewoon in contacten zijn ingegeven tellen dus niet mee.

Moeten we de diploma’s van de coaches uploaden?2019-06-13T14:36:37+01:00

Het diploma Bachelor/Master LO kan je zelf ingeven op Twizzit, op het profiel van de persoon in kwestie. Als het over een VTS-diploma gaat, geef ons dan een seintje geven en dan voegen wij het voor jou toe.

Stel, een clublid legt in 2018 met succes module 1 en 2 af van een VTS-opleiding, maar volgt pas in 2019 module 3. Telt die dan voor twee jaar mee?2019-06-13T14:38:49+01:00

We kijken steeds naar de startdatum van de cursus, ook als de cursus gespreid is in de tijd.

Eenzelfde persoon kan dus per niveau van de opleiding (initiator, AM, Trainer B, Trainer A) maar één keer opgenomen worden over de verschillende jaren heen. En dat telkens in het jaar van de eerste module van de betrokken cursus.

Wat doe je met bewijsstukken voor kosten eind 2019 die je pas in 2020 ontvangt? Bijvoorbeeld voor de huur van sportaccommodatie die de sportdienst pas factureert in januari?2019-07-16T15:11:16+01:00

In eerste instantie probeer je te vragen of de factuur toch niet vroeger opgemaakt kan worden. Je vraagt bijvoorbeeld aan de sportdienst om de huur van de accommodatie van december mee op de factuur te zetten van november.

Een alternatieve oplossing is dat je aan Skate Vlaanderen een uitzondering aanvraagt. Skate Vlaanderen zal enkel een uitzondering toestaan indien de club kan aantonen dat ze met zekerheid een factuur verwacht in januari 2020 die betrekking heeft op 2019 (in het onderwerp van de factuur moet 2019 staan). Door deze uitzondering zal de uitbetaling van de subsidie aan de club pas volgen in de loop van januari 2020.

We hebben een lessenaanbod van 32 lessen per jaar en organiseren tussendoor een vriendjesdag waarbij de leden niet-leden mogen meebrengen. Telt dit voor criterium 13?2019-07-04T14:35:16+01:00

Hier scoor je inderdaad op. Zolang op de website het aanbod duidelijk en overzichtelijk staat weergegeven.

Welk document dient ingevuld te worden om aan te tonen welke uitgaven er gedaan werden in functie van het Jeugdsportproject? Is dit het enige dat als verantwoording dient?2019-07-16T15:40:00+01:00

Er is inderdaad een document waarin je de uitgaven in het kader van het Jeugdsportproject dient bij te houden. Je kan dit hieronder downloaden. Naast het invullen van dit bestand, dien je ook de bewijsstukken bij te houden (facturen, kostennota’s e.d.). Zo kan elke uitgave gestaafd worden. Dit bestedingsoverzicht dient ten laatste op 1 december ingediend te worden, samen met een overzicht van de verzamelde bewijsstukken.

document hier downloaden (XLSX)

Welke bewijsstukken moeten de clubs toevoegen voor de prestatie van een lesgever via verenigingswerk?2019-07-24T10:28:58+01:00

Hiervoor dien je een printscreen van de input van de club op de website samen met een betalingsbewijs van de storting toe te voegen als bewijsstuk. De printscreen bevat naam, periode, rijksregisternummer en afgesproken bedrag. Bewaar ook zeker goed de contracten met de verenigingswerker.

Welke jeugdbrevetten worden precies bedoeld?2019-07-04T14:32:01+01:00

Het gaat hier om de eigen brevetten van de club zelf.

Wordt een trainer die zowel het diploma Initiator Inlineskaten (criterium 1), het diploma Initiator Skeeleren (criterium 2) als het diploma Trainer B (criterium 3) bezit op elk van deze drie criteria meegerekend, of wordt er enkel naar het hoogste diploma gekeken?2019-06-13T14:37:20+01:00

Het is inderdaad enkel het hoogste diploma dat we opnemen in de telling.

TIP: Kijk dus zeker na in Twizzit of het diploma van de trainers van je club correct is ingevuld